Zaproszenie na Nowennę Fatimską na 13 stycznia na godzinę 17.00 do Jodłówki

100-lecie Objawień Matki Bożej w Fatimie

Znalezione obrazy dla zapytania figury mb fatimskiej

W maju 2017 r. będziemy obchodzić setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie.
W naszym sanktuarium w Jodłówce chcemy się przygotować do tych uroczystości przez dziewięciomiesięczną nowennę w każdy 13 dzień miesiąca.

Serdecznie zapraszamy na kolejne Fatimskie Spotkanie Nowennowe w piątek 13 stycznia 2017 r. o godz. 17.00.
Poprowadzi je ks. dr hab. Wacław Siwak, profesor naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Życzenia Noworoczne

Na Nowy Rok 2017 pragniemy wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia:„Niech nam Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad nami, niech nas obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku nam swoje oblicze i niech nas obdarzy pokojem”.
Niech zachowa w zdrowiu i bezpieczeństwie a Maryja Matka Pocieszenia niech ma nas zawsze w Swojej opiece.
Szczęść Boże. Wasi duszpasterze

Oktawa Bożego Narodzenia – Świętej Bożej Rodzicielki
W pierwszy dzień roku przypada ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
Dogmat o Boskim Macierzyństwie Maryi Kościół uchwalił w roku 431 na Soborze Efeskim. Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję ponad wszelkie stworzenia i jest źródłem wszystkich innych Jej przywilejów.
Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także znaczenie symboliczne. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie wyakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. Święto to nosiło nazwę Theotókou mnéme, czyli wspomnienie Bogurodzicy. Zanim ustalono ostateczną jego datę, obchodzono je w różnych Kościołach pomiędzy 26 grudnia w obrządku bizantyńskim i syryjskim a 16 stycznia w obrządku koptyjskim.

Boże Narodzenie

Znalezione obrazy dla zapytania obraz świąt bożego narodzenia

Wszystkim wiernym, wszystkim parafianom i pielgrzymom, wszystkim członkom Waszych rodzin, życzymy błogosławionych świąt Bożego Narodzenia! Świąt dobrych, spokojnych i pełnych radości. Niech rodzący się pośród nas na Eucharystii Chrystus znajdzie w naszych sercach i rodzinach godne mieszkanie, w którym będzie przyjęty z wiarą i miłością. Niech zostanie przyjęty z odnowionym zachwytem i pokojem.

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą.
I wszystkie wioski z miastami.