24 maja – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

Znalezione obrazy dla zapytania obraz matki bożej wspomożycielki wiernych

Święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych ustanowił papież Pius VII w roku 1815 dla Rzymu i państwa kościelnego na podziękowanie za opiekę Matki Bożej nad Kościołem.

W roku 1959 na prośbę biskupów polskich zostało ono wprowadzone w Polsce.

Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, przez Jej wstawiennictwo umocnij swój Kościół, aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa.

Święto św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski

16 maja – Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

Znalezione obrazy dla zapytania obrazy sw. Andrzeja Boboli

Andrzej Bobola urodził się w roku 1591 w Strachocinie koło Sanoka. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w roku 1611. Wyświęcony na kapłana w roku 1622, pełnił najpierw obowiązki kaznodziei i moderatora Sodalicji Mariańskiej w Wilnie. Zostawszy misjonarzem wędrownym, od roku 1636 utwierdzał w wierze katolickiej liczne rzesze wiernych w trudnych dla Kościoła czasach. Zginął śmiercią męczeńską w Janowie na Polesiu w roku 1657, zamęczony z nienawiści do religii katolickiej. Został kanonizowany w roku 1938. Jego ciało spoczywa w kościele Jezuitów w Warszawie.

W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego patrona Polski.

 

Zaproszenie na 13 maja do Jodłówki

Znalezione obrazy dla zapytania matka boża fatimska plakat

Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej do Sanktuarium w Jodłówce do wspólnej modlitwy w 100 Rocznicę Objawień w Fatimie.
Uroczystej Mszy św. 13 maja o 10.30 przewodniczyć będzie ks. prałat Marian Koźma z Przemyśla.
Po Mszy św. Procesja Różańcowa wynagradzająca.

Serdecznie zapraszamy