Uroczystość św. Piotra i Pawła 29.06.2018 r.

Podobny obraz

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość Św. Pawła wraz ze Św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i Sanktuaria.

Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku.

Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) – wyznawców.

W dzisiejszą uroczystość zanosimy swoje modlitwy do Boga, przyzywając wstawiennictwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

 Wybrani przez Jezusa stali się Jego uczniami i zakładali pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Z miłości do Niego ofiarowali swoje życie służbie Ewangelii i Kościołowi.
Naszą modlitwą i ofiarami wspieramy dziś posługę Ojca Świętego Benedykta XVI, szczególnego spadkobiercy i kontynuatora posługi Apostołów Piotra i Pawła.

Dla całego Kościoła, w tym dla każdego z nas, prosimy o łaskę wierności Chrystusowi i Kościołowi na drogach, którymi Bóg prowadzi nas przez życie i na których powinniśmy być świadkami Jego miłości.

Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę Apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary.

Wakacje szkolne

Podobny obraz

Wszystkim Dzieciom i Młodzieży życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Pocieszenia na czas wakacji. 

Zapraszamy na Diecezjalne Spotkanie Rodzin

Sanktuarium Jodłówka DUŻY plakat zjazd 2018 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny, zwłaszcza wielodzietne. do Jodłówki na drugie już spotkanie rodzin.
W programie Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Stanisława Jamrozka a po niej atrakcje dla dzieci w „Parku Pielgrzyma”.
O 14.00 Zapraszamy na koncert zespołu Klang z Rzeszowa.