29 września –
Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

09.29 archaniolowMGR

Aniołowie są „duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie” (Hbr 1,14), by im objawić plany Stwórcy, by ich bronić przed szatanem. W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie, Kościół czci trzech archaniołów, którzy odegrali szczególną rolę w historii zbawienia.

Archanioł Michał („Któż jak Bóg”) stoczył walkę ze złymi duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem (Ap 12,7-9).

Archanioł Gabriel („Bóg jest mocą”) wielokrotnie przekazywał ludziom zlecenia od Boga. On zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego (Łk 1,28-38).

Archanioł Rafał („Bóg uleczy”), jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją przed Panem (Tb 12,15), był opiekunem młodego Tobiasza.

Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. 

18 września – Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, patrona dzieci i młodzieży, patrona ministrantów.
                Święty Stanisławie módl się za nami.

09.18 sw.Stanislaw.Kostka

Świętego Stanisława Kostkę – patrona młodzieży wspominamy 18 września u progu nowego roku szkolnego. Dlaczego on? Czym szestnastowieczny młody człowiek może zaimponować współczesnej młodzieży? Na pewno był silną osobowością, nie podążał za współczesnymi mu modami czy wygodnym życiem. Nie ulegał wpływom otoczenia. Żył z pasją.

młody święty od … pracy
Stanisław pochodził ze szlacheckiej rodziny. Miał wszystkiego pod dostatkiem, ale rodzice wychowywali go bardzo rygorystycznie, dbając o to by był przede wszystkim skromny i uczciwy. Do szkoły wysłali go do Wiednia, gdy miał 14 lat. Nie był zdolnym uczniem. Wszystko do czego doszedł okupione było ciężką pracą. Z najsłabszego ucznia po trzech latach stał się najlepszym.

młody święty od … modlitwy
Czas nauki w Wiedniu to również rozwój duchowy. Modlitwie i medytacji Stanisław poświęcał wiele czasu, szczególnie nocą. Jego pobożność była wyśmiewana przez kolegów a także przez ojca i brata. Na wyzwiska Stanisław zwykł odpowiadać: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć”.

młody święty od … pokory
W tym czasie zachorował. Podobno tak pragnął Komunii św., że przyniosła mu ją sama św. Barbara. Doznał także za przyczyną Matki Bożej uzdrowienia. Wkrótce zdecydował, że wstąpi do zakonu jezuitów. Dlatego musiał udać się do Rzymu, ponieważ nie chciano go bez zgody rodziców przyjąć do zakonu w Wiedniu. Zdeterminowany ruszył w drogę. Trafił do Dylingi (przeszedł 650 km) i tam z pokorą wypełniał wszystkie polecenia przełożonych. Wreszcie trafił do nowicjatu w Rzymie. W kilka dni po przyjęciu ślubów zakonnych zmarł. Miał zaledwie 18 lat. Jego pragnieniem była śmierć w uroczystość Wniebowizięcia. Najświętsza Maryja Panna wysłuchała jego prośby… Z różańcem w ręku, zaopatrzony sakramentami, po północy 15 sierpnia 1568 roku przeszedł do wieczności.

Znalezione obrazy dla zapytania obrazy serca matki bożej niepokalanej

Obieram Cię dziś, Maryjo,

w obliczu całego dworu niebieskiego,

na moją Matkę i Panią.

Z całym oddaniem i miłością powierzam

i poświęcam Tobie moje ciało i moją duszę,

wszystkie moje dobra wewnętrzne i zewnętrzne,

a także zasługi moich dobrych uczynków

przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.

Tobie zostawiam całkowite i pełne prawo

dysponowania mną jak niewolnikiem oraz

wszystkim, co do mnie należy,

bez zastrzeżeń, według Twojego upodobania,

na większą chwałę Bożą teraz i na wieki.

Amen.

św. Ludwik de Montfort