Rekolekcje Wielkopostne

Znalezione obrazy dla zapytania obrazy do rekolekcji

  1. W czwartek 30.03.2017 r.
     Rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne Mszą św. z nauką ogólną o 18.00.
    Po Mszy św. Spotkanie rekolekcyjne z młodzieżą.

  Rekolekcje poprowadzi ks. prałat  Edward Sobolak z Przemyśla.

W piątek  31.03.2017 r.

6.30 Droga Krzyżowa

7.00 Msza św. z nauką ogólną

15.30. Droga Krzyżowa

16.00 Msza św. z nauką ogólną

18.00 Msza św. z nauką ogólną po niej Droga Krzyżowa.

Sobota 1.04.2017 r.

7.00 Msza św. z nauką ogólną.

10.00 Msza św. dla chorych i ludzi starszych.

18.00 Msza św. z nauką ogólną. Po Mszy św. nauka stanowa dla małżonków, rodziców i osób samotnych.

Niedziela 2.04.2017 r.

Msze św. z nauką ogólną o 7.00; 9.00; 11.00.

16.00 Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym .

17.00 Msza św. zbiorowa.

Rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej będą  3-4-5.04.2017 r.  

Zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tych rekolekcjach. Liczymy także na dobry udział młodzieży.

Dzień Świętości Życia – 25 marca 2017 r.

Znalezione obrazy dla zapytania obraz zwiastowania pańskiego

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadającą najczęściej 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Nadarza się też dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję.

Duchowa AdopcjaRuch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim zrodził się tuż po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. W roku 1987 został przeniesiony do Polski.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża – 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest „jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą zrobić to w kościele podczas specjalnej Mszy św., ale również prywatnie. W jakichkolwiek jednak okolicznościach i miejscach odbywa się przyrzeczenie konieczne jest wypełnianie odpowiednich postanowień. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym.
Duchową Adopcję może podjąć każdy – nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową Adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań. Nie można adoptować więcej niż jedno dziecko, bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg. Dzieło Duchowej Adopcji przerywa długa przerwa w modlitwie – miesiąc, dwa. Wówczas należy ponowić przyrzeczenie i starać się go dotrzymywać.

Trzeci tydzień Wielkiego Postu

20 marca – Uroczystość Św. Józefa, oblubieńca NMP

03.20 sw.Jozef.Oblubieniec

Józef pochodził z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla.

Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak otoczenie uważało Józefa za ojca Pana Jezusa.

Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu. Według dekretu o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu zagrożenia uciekł z rodziną do Egiptu. Po śmierci Heroda wrócili do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył.

Wszechmogący Boże, Ty powierzyłeś młodość naszego Zbawiciela wiernej straży świętego Józefa, spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół nieustannie się troszczył o zbawienie świata. 

 

25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

03.25 ZwiastowanieNMP

Uroczystość Zwiastowania przypomina niezwylke istotntny moment historii zbawienia. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by Jej ogłosić, że w Niej spełnią się obietnice proroków, a Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem Boga.

Świętowanie Zwiastowania pojawiło się w Kościele Wschodnim w V wieku. Na Zachodzie – od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego. W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tylko moment zwiastowania, lecz także wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd. Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako „błogosławioną między niewiastami”, wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego.

Nie ma pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano właśnie 25 marca. Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące tę datę z dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie – 25 grudnia, a zatem dniami, które dzieli dokładnie 9 miesięcy.

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. 

Dzień Świętości Życia

W 1998 roku 293. Zebranie Plenarne Episkopatu Polski podjęło uchwałę, że 25 marca w Polsce będzie obchodzony Dzień Świętości Życia. Była to odpowiedź na słowa św.. Jana Pawła II, które zawarł w encyklice „Evangelium Vitae” (ogłoszonej 25 marca 1995): „proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…)”

Tego dnia wierni biorą udział w modlitewnych spotkaniach w intencji obrony życia, podczas Mszy św. mogą się podjąć duchowej adopcji nienarodzonego dziecka.