ZAPROSZENIE I PROGRAM REKOLEKCJI EWANGELIZACYJNYCH

ZAPROSZENIE

NA

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

W

JODŁÓWCE

W DNIACH 17 – 18 – 19 KWIECIEŃ 2015 r.

 

Wraz z Radą Parafialną i Kręgami Rodzin naszej parafii, serdecznie zapraszamy wszystkich na piękne Rekolekcje Ewangelizacyjne, które przeżywać będziemy po Świętach Wielkanocnych, 17-18-19 kwietnia 2015 r.

Poprowadzi je ks. Zbigniew Szewczyk, proboszcz parafii Grochowce z animatorami „Domowego Kościoła”. Odbywać się one będą częściowo w kościele a także w Domu Strażaka i Szkole Podstawowej w Jodłówce.

Na rekolekcje zapraszamy wszystkich, zwłaszcza małżonków, zapewniamy opiekę nad dziećmi a także posiłki. Rekolekcje są bezpłatne, (będzie można złożyć drobne ofiary na pokrycie kosztów.)

 Życzymy owocnego przeżycia rekolekcji z Jezusem, Maryją i św. Janem Pawłem II.

Szczęść Boże.

                                                                Ks. Jerzy Jakubiec

PROGRAM

PIĄTEK

17.30 – Rozpoczęcie rekolekcji – zawiązanie wspólnoty

18.45 – Konferencja „ I Prawo Życia Duchowego”

19.30 – Rozmowy w grupach

20.30 – Przerwa – kawa lub herbata

21.00 – Eucharystia z konferencją „ Światło – Życie”

               Spowiedź św. 

SOBOTA

  8.00 – Jutrznia z konferencją „ Nowy Człowiek”

  9.15 – Przerwa – kawa lub herbata

10.00 – Konferencja „ II prawo Życia Duchowego”

10.45 – Rozmowy w grupach

12.00 – Eucharystia z konferencją „ Nowa Wspólnota”

13.30 – Obiad

14.45 – Szkoła modlitwy

16.00 – Śpiew

16.30 – Konferencja „III Prawo Życia Duchowego”

17.30 – Rozmowy w grupach

18.30 – Kolacja

19.00 – Pogodny wieczór

20.00 – Modlitwa wstawiennicza 

NIEDZIELA 

  8.00 – Jutrznia z konferencją „ IV Prawo Życia Duchowego”

  9.00 – Spotkanie w grupach – dzielenie się Ewangelią

10.00 – Przerwa – kawa lub herbata

10.30 – Konferencja „ Nowa Kultura”

11.15 – Konferencja „Krucjata Wyzwolenia Człowieka”

               Świadectwa KWC

13.00 – Obiad

14.00 – Eucharystia z Homilią

15.30 – Świadectwa i zakończenie rekolekcji

                Agape – uczta miłości