PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO

PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO

Ostatnie dni Wielkiego Tygodnia: TRIDUUM SACRUM, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielka Sobota stanowią zwartą całość liturgiczną. Ich bogata obrzędowość przypomina fakty historyczne opisane w Ewangelii dotyczące męki Jezusa Chrystusa – stąd ciągłość dramatyczna przedstawionych zdarzeń Historii Zbawienia.

 Wielki Czwartek

– Msza św. Wieczerzy Pańskiej – o godz. 18.00 

W całym Kościele obchodzimy pamiątkę dnia, w którym Pan Jezus zasiadł ze swymi uczniami do stołu, aby podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowić Sakrament Kapłaństwa i Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną. W Wieczerniku Jezus daje nam przykład miłości i pokornej służby. Umywa nogi swoim uczniom mówiąc: „ Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”     (J 13,15). Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej – przenosi się Najświętszy Sakrament do ciemnicy.

W tym dniu za odśpiewanie „ Przed tak wielkim Sakramentem” można zyskać odpust zupełny.

Przyjdę i podziękuję za dar Mszy św., Komunii św. i Sakramentu Kapłaństwa.

 Wielki Piątek

– godz. 15.00 – Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego

– godz. 18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części:

  1. Liturgia Słowa                             3. Komunia święta
  2. Adoracja Krzyża                         4. Przeniesieni Najśw. Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Za pobożny udział w Adoracji Krzyża i ucałowanie go wierni mogą zyskać odpust zupełny

W czasie adoracji Krzyża kapłan śpiewa: „ Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata” – Wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. W Wielki Piątek klękamy przed Krzyżem na dwa kolana, aby w ten sposób uczcić tajemnicę naszego odkupienia.

W ten dzień i za mnie umarł Chrystus – przyjdę i podziękuję memu Zbawicielowi.

Wielka Sobota

– godz.   8.00 – 12.00 – poświęcenie pokarmów ( co godzinę)

– godz. 18.00 –  LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ (przynosimy świece)

W tym dniu Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.

Liturgia Wielkiej Soboty składa się z czterech części:

  1. Liturgia światła – poświęcenie ognia, zapalenie Paschału i świec, Orędzie Wielkanocne
  2. Liturgia Słowa – przypomina najważniejsze wydarzenia Historii Zbawienia
  3. Liturgia Chrzcielna – poświęcenie wody, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
  4. Liturgia Eucharystyczna – kulminacyjny punkt Wigilii Paschalnej

W tym dniu za odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego podczas liturgii można zyskać odpust zupełny.

WIELKANOC – GODZ. 6.00  PROCESJA REZUREKCYJNA