Zaproszenie na Sympozjum Naukowe do Jodłówki na 2 maja 2015 r. na godz. 15.00.

2 maja 2015 r. w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce odbędzie się sympozjum naukowe na temat 40-lecia koronacji obrazu Matki Bożej.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

 A oto program:

ORGANIZATORZY:
STOWARZYSZENIE „TRADYCJA I ROZWÓJ” W ŚWIEBODNEJ
~
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. MB POCIESZENIA W JODŁÓWCE
~
POLSKIE TOWARZYSTWO TEOLOGICZNE
ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU
PROGRAM
1500 – SŁOWO NA ROZPOCZĘCIE SYMPOZJUM:
– KS. JERZY JAKUBIEC (PROBOSZCZ PARAFII PW. MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W JODŁÓWCE)
– DR BOŻENA MAJCHROWICZ (PREZES STOWARZYSZENIA „TRADYCJA I ROZWÓJ” W ŚWIEBODNEJ)
1515 – REFERATY:
– 1515 – DR ZOFIA BATOR (TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW SZTUKI SAKRALNEJ W PRZEMYŚLU): Różne przejawy kultu maryjnych koronowanych wizerunków w historyczno-teologicznej perspektywie
– 1530 – KS. DR MARCIN KAPŁON (ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE W PRZEMYŚLU): Ks. Franciszek Pelczar i jego wkład w koronację wizerunku Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce
– 1545 – KS. MGR MAREK WOJNAROWSKI (MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE IM. ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA W PRZEMYŚLU): Ikonografia koron Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce
– 1600 – KS. DR HAB. WACŁAW SIWAK (WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W PRZEMYŚLU): Macierzyńskie królowanie Maryi
1615 – PRZERWA:
ZADASZENIE PRZY OŁTARZU POLOWYM – KAWA, HERBATA, CIASTO, SZWEDZKI BUFET
1645 – WYSTĘPY ARTYSTYCZNE:
– SZKOŁA GRY NA GITARZE PRZY PARAFII
– SCHOLA PARAFIALNA
– CHÓR SOLAMEN
1800 – MSZA ŚW.
PRZEWODNICZENIE I HOMILIA KS. BP DR STANISŁAW JAMROZEK