Pielgrzymka matek do Matki 23 maja 2015 r.

Już tradycyjnie w sobotę przed Dniem Matki, matki zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich, pielgrzymują do Jodłówki by pokłonić się Matce Bożej Pocieszenia.
W tym roku spotkanie to wypada 23 maja 2015 r.
W programie:
14.30 prezentacja sanktuarium.
15.00 Msza św. z kazaniem
po Mszy św. montaż słowno-muzyczny w                                         wykonaniu scholi parafialnej.
na zakończenie – spotkanie przy herbatce                                         w „Parku Pielgrzyma”.

Serdecznie zapraszamy