Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 17 maja 2015 r.

 1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. O 16.30 Nabożeństwo majowe. O 17.00 Msza św. zbiorowa.
 2. W naszej diecezji dzisiaj odbywają się święcenia diakonatu a w przyszłą niedzielę święcenia kapłańskie. Nowo wyświęconych polecamy waszym modlitwom.
 3. W tygodniu majówki po Mszy św. wieczornej o 18.00.
 4. W przyszłą niedzielę różaniec przed sumą poprowadzi róża pani Marii Rymarz.
 5. Msze św. w tygodniu o godzinie 7.00 i o 18.00.
 6. Serdecznie dziękujemy rodzinom, które w tym tygodniu dbały o czystość kościoła. Na sobotę po Mszy św. prosimy rodziny ze Świebodnej od nr. 111 do 125.
 7. W środę po Mszy św. nowenna do Matki Bożej Pocieszenia i św. Jana Pawła II
 8. Szkoła Gry na Gitarze w czwartek o 16.30.
 9. W czwartek po Mszy św. spotkanie ministrantów.
 10. Od piątku trwa nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego i naszym odpustem parafialnym.
 11. Już tradycyjnie w sobotę przed Dniem Matki, matki zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich, przybędą do naszego sanktuarium by pokłonić się Matce Bożej Pocieszenia. O 15.00 będzie dla nich odprawiona Msza św. z programem słowno-muzycznym w wykonaniu naszej scholii. Serdecznie na to spotkanie zapraszamy także nasze matki.
 12. Młodzież bierzmowana proszona jest o odebranie pamiątek w zakrystii.
 13. W gablocie wywieszony jest program „Wakacji z Bogiem dla RAM-u. Chętnych do wyjazdu na takie wakacje prosimy o kontakt z ks. Szczepanem do soboty.
 14. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym tygodniu pracowali przy parafii. Dziękujemy Rafałowi Szkole i Łukaszowi Zającowi za zasadzenie róż i posianie trawy w parku pielgrzyma. Dużo pracy w zrobienie parkingu włożył pan sołtys Stanisław Kucab i pan Józef Zając z ekipą, za co im serdecznie dziękujemy.
 15. Pozostało jeszcze wiele prac porządkowych do zrobienia, dlatego na wtorek bardzo prosimy rodziny od numeru 1 do 100 na godzinę 8.00.
 16. Był zwyczaj w naszej parafii, że każda rodzina dawała 5 zł. na utrzymanie cmentarza. Bardzo prosimy o potrzymanie tej tradycji.
 17. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki. Msze św. o 7.00; 9.00; 11.30 przy ołtarzu polowym.
  Kazania wygłosi w tym dniu ks. profesor Józef Wołczański z Krakowa.
  On też odprawi główną Mszę św. 11.30.
  O 16.30 Nabożeństwo majowe z procesją do studzienki a po niej Msza św. zbiorowa
 18. W poniedziałek 25 maja w Święto NMP Matki Kościoła odpust parafialny.
  Sumę odpustową o 11.30 odprawi i kazanie wygłosi ks. Arcybiskup Józef Michalik. On też poświęci nowe witraże i „Plac Pielgrzyma”.
 19. W maju będziemy odprawiać Msze św. w intencji Róż Różańcowych:

– w poniedziałek  –    róża pani Emilii Mikłasz.
– wtorek   –                róża Genowefy Pieszko i Tadeusza Olszańskiego
– środa    –                 róża Marii Rymarz
– czwartek   –            róża Janiny Rząsa i Stefana Stanik
– piątek    –                róża   Stanisławy Wajda
– sobota   –                róża  Małgorzaty Wańkowicz