Kolejny „Wieczór Maryjny” 6 czerwca 2015 r.

W I Sobotę Miesiąca w naszym sanktuarium przeżywać będziemy kolejny „Wieczór Maryjny” przygotowujący nas do obchodów 40 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia.
Tym razem połączony on będzie ze Mszą św. o godzinie 18.00. Poprowadzi go ks. Krzysztof Chudzio, ojciec duchowny naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.