Nabożeństwo Fatimskie 13 czerwca 2015 r.

W sobotę 13 czerwca przeżywać będziemy kolejne nabożeństwo fatimskie w naszej parafii.
Tym razem z modlitwą różańcową pójdziemy do groty w kierunku Świebodnej.
Różaniec i rozważania poprowadzi nowo wyświęcony kapłan z Rokietnicy, ks. Paweł Wota.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.