28 Niedziela Zwykła 11pażdziernika 2015 r.

 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II Patron Rodziny”. Żywym pomnikiem wdzięczności Panu Bogu za dar Papieża Polaka jest „ Dzieło III Tysiąclecia”, czyli ofiary składane do puszek na stypendia dla młodzieży z ubogich rodzin. Z góry dziękujemy za wsparcie tej fundacji.
 2. Dzisiaj o 16.30 Nabożeństwo różańcowe.
  O 17.00 Msza św. zbiorowa.
  Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na remont naszego sanktuarium.
 3. Msze św. w tygodniu o godzinie 7.00 i 00
 4. Przeżywamy miesiąc październik. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które codziennie są po Mszy św. o 17.00
 5. We wtorek 13.10.2015 r. nabożeństwo Fatimskie w kościele.
 6. W środę 14.10.2015 r. Dzień Nauczyciela. Zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w intencji nauczycieli i wychowawców na Mszę św. wieczornej i nabożeństwie różańcowym.
 7. W piątek o 16.30 – Szkoła Gry na Gitarze.
 8. Serdecznie dziękujemy rodzinom, które w tym tygodniu dbały o czystość kościoła. Na sobotę, po Mszy św. wieczornej prosimy rodziny od nr. 260 b do 266.
 9. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie Akcji Katolickiej a także ministrantów ze szkoły podstawowej.
  W czwartek zbiórka ministrantów starszych. W piątek kandydatów.
 10. W przyszłą niedzielę różaniec przed sumą poprowadzi róża pani Stanisławy Drapała.
 11. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tym tygodniu pracowali przy kościele. Panu Stansławowi Przepłata, Janowi Mikłaszowi, Tadeuszowi Olszańskiemu, Janowi Olszańskiemu, Janowi Kiwackiemu, Adamowi Buryło, Janowi Buryło
 12. Dziękujemy naszym dobroczyńcom za ofiary złożone na sanktuarium: Panu Janowi Urbanowi za ofiarę 300 zł. na remont kościoła. Bóg zapłać.

Program Misji świętych

 Niedziela, 18.10. – Rozpoczęcie Misji Świętych.

7.00        Msza św. Nauka ogólna

9.00        Msza św. Nauka ogólna

11.00      Msza św. Nauka ogólna

16.00      Nabożeństwo dla matek oczekujących narodzin dziecka oraz dla matek z małymi

dziećmi

17.00      Msza św. Nauka ogólna

Nauka dla młodzieży

20.00      Wieczór fatimski 1

Poniedziałek, 19.10. – Dzień odnowienia przyrzeczeń Chrztu świętego (przynosimy świece)

8.00        Spotkanie misyjne dla Dzieci ze Szkoły Podstawowej

10.00      Msza św. Nauka dla starszych, chorych, samotnych.

Sakrament namaszczenia chorych

14.30   Odwiedziny chorych w domach

17.00       Msza św. Nauka ogólna /odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego/

Nauka stanowa dla niewiast

20.00      Wieczór fatimski 2

Wtorek, 20.10. – Dzień Słowa Bożego

8.00         Spotkanie misyjne dla Dzieci ze Szkoły Podstawowej

10.00       Msza św. Nauka ogólna

17.00       Msza św. Nauka ogólna

Nauka stanowa dla mężczyzn.

20.00      Wieczór fatimski 4

Środa, 21.10. – Dzień pojednania

8.00          Msza św. Nauka ogólna

14.00       Nabożeństwo pokutne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

 Spowiedź św.:  10.00  – 12.00  14.30 – 17.00

 17.00      Msza św. Nauka ogólna

20.00      Wieczór fatimski 4

Czwartek, 22.10. – Dzień wspólnoty Rodzin

 8.00       Msza św. Nauka ogólna

17.00       Msza św. Nauka dla Rodziców, odnowienie przysięgi małżeńskiej
/w kościele gromadzimy się całą rodziną/

20.00      Wieczór fatimski 5

Piątek, 23.10. – Dzień adoracji krzyża

8.00          Msza św. Nauka ogólna

Adoracja krzyża

17.00       Msza św., Nauka ogólna

Adoracja krzyża

20.00      Wieczór fatimski 6

Sobota, 24.10. – Zakończenie Misji świętych

8.00          Msza św. Nauka „maryjna”

Procesja na cmentarzu – modlitwy za zmarłych

16.00       Msza św., Nauka na zakończenie Misji świętych

Procesja i intronizacja krzyża misyjnego

Błogosławieństwo misyjne