Jubileusz Miłosierdzia Bożego!

Jubileusz Miłosierdzia Bożego!!!

Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Rozpoczął się on 8 grudnia 2015r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP a zakończy 20 listopada 2016 roku, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Ojciec Święty w Bulli Misericordiae vultus ogłaszającej Rok Jubileuszowy napisał: „Potrzebujemy nieustanie kontemplować te tajemnice miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości ,ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia.”

Nasze Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce decyzją ks. Arcybiskupa Józefa Michalika otrzymało przywilej Kościoła Jubileuszowego, co łączy się z łaskami i odpustem jaki w tej świątyni można zyskać.

Odpust jubileuszowy zyskają ci, którzy:

  •  Odbędą choćby krótką pielgrzymkę do Bramy Miłosierdzia

  • Wezmą udział we Mszy świętej

  • Dokonają osobistej lub wspólnotowej refleksji nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia (może to być: wysłuchanie kazania; odczytanie fragmentu nauczania papieskiego lub dzieł świętych np. Dzienniczka św. Faustyny; kilkuminutowe rozmyślanie o Bożym Miłosierdziu)

  • Odmówią wyznanie wiary

  • Ponadto odpust jubileuszowy zyskają wszyscy, którzy sami wykonają jeden lub kilka uczynków miłosierdzia: co do duszy lub co do ciała.

Osoby chore i w podeszłym wieku, które nie mogą udać się do Drzwi Świętych (Bramy Miłosierdzia) mogą zyskać odpust jubileuszowy w jakimkolwiek kościele (kaplicy szpitalnej, hospicyjnej) uczestnicząc we Mszy świętej, a nawet w domu, jeśli przyjmą Komunię świętą (warunek odpustu zupełnego) i przez jakikolwiek środek przekazu (telewizja, radio, Internet) uczestniczą w modlitwie wspólnotowej.

Odpust zupełny można zyskać tylko raz dziennie pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, choćby lekkiego).

Odpust cząstkowy zyskujemy, gdy nie jest spełniony którykolwiek z warunków odpustu zupełnego. Aby zyskać odpust cząstkowy wystarczą: wykonanie przewidzianego czynu i skrucha serca (jakaś forma żalu za grzechy).

Odpusty możemy zyskiwać dla siebie lub za zmarłych.