21.02. 2016 r. Niedziela „Ad Gentes” – Misyjna

 

 2016 niedz.Ad.Gentes

Druga niedziela Wielkiego Postu, zwana „Ad Gentes” dla Kościoła w Polsce jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
Hasłem tego dnia, są słowa: „Miłosierni aż po krańce świata”. Słowa te przypominają nam, że misjonarze są apostołami miłosierdzia Bożego wobec tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa.

Każdego dnia 2040 misjonarzy z Polski w 97 krajach, staje się widocznym znakiem miłosierdzia Boga. Nasze zaangażowanie misyjne przeżywajmy w duchu wdzięczności za dar chrztu świętego; za tych pierwszych misjonarzy, którzy przed wiekami przynieśli światło Chrystusa do Polski.

W Niedzielę Ad Gentes prowadzona jest w kościołach zbiórka pieniężna na dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, medyczne i edukacyjne prowadzone przez misjonarzy.