Święto Świętego Kazimierza Królewicza

4 marca – Świętego Kazimierza Królewicza, święto

aktualn sw.kazimierz.krolewicz

Kazimierz Jagiellończyk urodził się 3 października 1458 r. Wychowawcą królewicza był Jan Długosz, a do bierzmowania przygotowywał go św. Jan Kanty. Od najmłodszych lat Kazimierza cechowała niezwykła pobożność, roztropność i wrażliwość na ludzką biedę. Prowadził ascetyczny tryb życia, którego nie zmienił nawet podczas ciężkiej choroby płuc. W lutym 1484 roku nastąpiło pogorszenie jego zdrowia, a 4 marca królewicz zmarł w wieku 26 lat. Pogrzeb odbył się w Wilnie, a ciało zostało złożone w kaplicy Najświętszej Maryi Panny katedry pw. Św. Stanisława.

Zaraz po śmierci jego grób stał się miejscem licznych pielgrzymek z Litwy i Korony. Starania o kanonizację podjął w 1487 roku biskup wileński Wojciech Radziwiłł przy poparciu brata Kazimierza – króla Zygmunta I Starego. Biografię Kazimierza, wraz z opisem cudów dzięki jego wstawiennictwu, napisał biskup Zachariasz Ferreri, legat papieski. Niestety przesłane przez niego do Rzymu akta procesu kanonizacyjnego zaginęły i dopiero w 1602 roku został ogłoszony świętym. Papież Klemens VIII ogłosił go świętym w 1602 roku.

Święty Kazimierz oprócz tego, że jest patronem Polski i Litwy, od 1950 roku również patronem młodzieży litewskiej.

Boże, Ty dałeś wytrwanie w dobrem świętemu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata, prosimy Cię, abyśmy za jego wstawiennictwem nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych.

Święty Kazimierz jest patronem ks. Prałata Kazimierza Wójcikowskiego
– któremu z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe.