Oktawa Uroczystości Bożego Ciała

 

aktualn Boze.Cialo

Przez całą oktawę Bożego Ciała po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 będzie procesja Eucharystyczna.

W czwartek – zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
Uroczysta Eucharystia z procesją, poświęceniem wianków,
oraz błogosławieństwo dzieci będzie o godz.18.00.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia.