25 rocznica rekoronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce

Rok 2016 jest rokiem szczególnym dla Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce. Jest to rok jubileuszu 25-lecia rekoronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia, której dokonał Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w dniu 2 czerwca 1991 roku.

 Kult obrazu  Matki Bożej Pocieszenia trwa od ponad 300 lat kiedy to miał miejsce pierwszy cud – uzdrowienie dziecka ukąszonego przez żmiję. Od tego czasu stale wzrasta liczba przybywających tu pielgrzymów i doznawanych łask za przyczyną Jodłowskiej Pani.

Liczne cuda jakich doznawali wierni skłoniły do powołania komisji, która badała wszystkie łaski jakich doznawali czciciele Matki Bożej. Po wielu latach oczekiwań i starań udało się uzyskać zgodę Stolicy Apostolskiej na koronację obrazu która odbyła się 31 sierpnia 1975 r. w Jodłówce. Koronacji dokonał ówczesny metropolita krakowski kard Karol Wojtyła. Po tym wydarzeniu kult Maryjny stale wzrastał czego dowodem była rosnąca liczba cudów doznawanych za przyczyną Jodłowskiej Pani.

Noc z 21 na 22 października 1987 stała się tragiczną datą w dziejach sanktuarium. Tej nocy tak zwani „nieznani sprawcy” wtargnęli do świątyni i zerwali korony z cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia i Dzieciątka Jezus. Koron nie udało się odnaleźć, śledztwo w sprawie kradzieży szybko umorzono a sprawcy do dzisiaj pozostają nie znani. Mieszkańcy wspominają tę noc z grozą i łzami w oczach. Po tej tragicznej nocy ówczesny proboszcz ks. Kazimierz Wójcikowski zorganizował nabożeństwa wynagradzające za świętokradztwo jakie dokonało się na łaskami słynącym obrazie Jodłowskiej Pani.

Po wielu staraniach ks. Kazimierza Wójcikowskiego doszło do ponownej koronacji obrazu, która odbyła się podczas IV pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Dnia 2 czerwca 1991 roku w Rzeszowie Jan Paweł II ponownie nałożył korony na skronie Jezusa i Maryi.

Jubileusz 25-lecia rekoronacji będzie obchodzony w dniu 28.08.2016  w dzień odpustu parafialnego ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Z tej okazji w Sanktuarium gościć będzie ks. kard. Stanisław Dziwisz, który był świadkiem obu koronacji słynącego łaskami obrazu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pielgrzymów i czcicieli Jodłowskiej Pani na uroczystą Mszę Św. w dniu 28.08.2016  o godzinie 11.30 której przewodniczył będzie ks. kard Dziwisz. Będzie to czas dziękczynienia za rekoronację obrazu a szczególnie za wszystkie cuda i łaski doznane za przyczyną Matki Bożej Pocieszenia. Rekoronacja