Uroczystość Wszystkich Świętych

1.11 – Uroczystość Wszystkich Świętych

Znalezione obrazy dla zapytania obrazy do wszystkich swietych

Wszystkich Świętych – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Radujemy się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie. Cieszymy się z wielkiej rzeszy świętych, których znamy, ale i z tych o których pamięć nieraz zaginęła. Wstawiennictwa Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych.

Tego dnia w prefacji kapłan modli się: „Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry wysławiają Ciebie na wieki. Do niego spieszymy pielgrzymując drogą wiary i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, których wstawiennictwo i przykład nas umacnia.”

Dzień Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, jest powołany do świętości.


WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU

W miesiącu listopadzie  za pobożne nawiedzenie cmentarza, odmówienie modlitwy Ojcze nasz.., Wierzę w Boga Ojca.. i dowolnej modlitwy w intencji Ojca św. możemy uzyskać odpust całkowity do 8.11, częściowy w pozostałe dni.