Chrystus Królem

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana
aktualn 2016.11.19.20 Akt-Jubileuszowy

19 XI – Kraków Łagiewniki – program

20 XI – nasza parafia – po każdej mszy św.

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste,
nasz Boże i Zbawicielu!

W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

pełen tekst Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana