Boże Narodzenie

Znalezione obrazy dla zapytania obraz świąt bożego narodzenia

Wszystkim wiernym, wszystkim parafianom i pielgrzymom, wszystkim członkom Waszych rodzin, życzymy błogosławionych świąt Bożego Narodzenia! Świąt dobrych, spokojnych i pełnych radości. Niech rodzący się pośród nas na Eucharystii Chrystus znajdzie w naszych sercach i rodzinach godne mieszkanie, w którym będzie przyjęty z wiarą i miłością. Niech zostanie przyjęty z odnowionym zachwytem i pokojem.

Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą.
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą.
I wszystkie wioski z miastami.