Życzenia Noworoczne

Na Nowy Rok 2017 pragniemy wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia:„Niech nam Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad nami, niech nas obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku nam swoje oblicze i niech nas obdarzy pokojem”.
Niech zachowa w zdrowiu i bezpieczeństwie a Maryja Matka Pocieszenia niech ma nas zawsze w Swojej opiece.
Szczęść Boże. Wasi duszpasterze

Oktawa Bożego Narodzenia – Świętej Bożej Rodzicielki
W pierwszy dzień roku przypada ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
Dogmat o Boskim Macierzyństwie Maryi Kościół uchwalił w roku 431 na Soborze Efeskim. Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję ponad wszelkie stworzenia i jest źródłem wszystkich innych Jej przywilejów.
Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także znaczenie symboliczne. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie wyakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. Święto to nosiło nazwę Theotókou mnéme, czyli wspomnienie Bogurodzicy. Zanim ustalono ostateczną jego datę, obchodzono je w różnych Kościołach pomiędzy 26 grudnia w obrządku bizantyńskim i syryjskim a 16 stycznia w obrządku koptyjskim.