Módlmy się o jedność chrześcijan na całym świecie.

„Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”

W dniach od 18 do 25 stycznia Kościół katolicki zachowuje mocno w sercu modlitwę swego Założyciela zanoszoną do Ojca w przeddzień Męki, aby wszyscy byli jedno, i dlatego gorliwie wzywa wiernych, aby wytrwale modlili się o jedność chrześcijan.