Zasłanianie krzyży

Zasłanianie krzyży zachętą do rozważania Męki Pańskiej.

aktualn V.niedz.wlk.postu small

Od V niedzieli Wielkiego Postu teksty liturgiczne i czytania biblijne akcentują bardzo wyraźnie temat męki Chrystusa. Dawniej V niedziela rozpoczynała tzw. czas pasyjny w Kościele. Zasłaniano wtedy w kościołach krzyże, obrazy, a nawet całe ołtarze.

Po Soborze Watykańskim II i zwyczaj zasłaniania krzyży pozostawiono w zależności od decyzji Konferencji Episkopatu danego kraju. W Polsce został on zachowany.