Oktawa Uroczystości Bożego Ciała

Oktawa Uroczystości Bożego Ciała

 aktualn Boze.Cialo

Przez całą oktawę Bożego Ciała po Mszy Świętej wieczornej (o godz. 18.00) będzie procesja Eucharystyczna wokół kościoła.

W niedzielę 18 czerwca dzieci wraz z rodzicami
zapraszamy na Eucharystię z procesją na godz. 11.00.

W czwartek – zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
Uroczysta Eucharystia z procesją, poświęceniem wianków,
oraz błogosławieństwo dzieci będzie o godz.18.00.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia.