18 września – Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, patrona dzieci i młodzieży, patrona ministrantów.
                Święty Stanisławie módl się za nami.

09.18 sw.Stanislaw.Kostka

Świętego Stanisława Kostkę – patrona młodzieży wspominamy 18 września u progu nowego roku szkolnego. Dlaczego on? Czym szestnastowieczny młody człowiek może zaimponować współczesnej młodzieży? Na pewno był silną osobowością, nie podążał za współczesnymi mu modami czy wygodnym życiem. Nie ulegał wpływom otoczenia. Żył z pasją.

młody święty od … pracy
Stanisław pochodził ze szlacheckiej rodziny. Miał wszystkiego pod dostatkiem, ale rodzice wychowywali go bardzo rygorystycznie, dbając o to by był przede wszystkim skromny i uczciwy. Do szkoły wysłali go do Wiednia, gdy miał 14 lat. Nie był zdolnym uczniem. Wszystko do czego doszedł okupione było ciężką pracą. Z najsłabszego ucznia po trzech latach stał się najlepszym.

młody święty od … modlitwy
Czas nauki w Wiedniu to również rozwój duchowy. Modlitwie i medytacji Stanisław poświęcał wiele czasu, szczególnie nocą. Jego pobożność była wyśmiewana przez kolegów a także przez ojca i brata. Na wyzwiska Stanisław zwykł odpowiadać: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć”.

młody święty od … pokory
W tym czasie zachorował. Podobno tak pragnął Komunii św., że przyniosła mu ją sama św. Barbara. Doznał także za przyczyną Matki Bożej uzdrowienia. Wkrótce zdecydował, że wstąpi do zakonu jezuitów. Dlatego musiał udać się do Rzymu, ponieważ nie chciano go bez zgody rodziców przyjąć do zakonu w Wiedniu. Zdeterminowany ruszył w drogę. Trafił do Dylingi (przeszedł 650 km) i tam z pokorą wypełniał wszystkie polecenia przełożonych. Wreszcie trafił do nowicjatu w Rzymie. W kilka dni po przyjęciu ślubów zakonnych zmarł. Miał zaledwie 18 lat. Jego pragnieniem była śmierć w uroczystość Wniebowizięcia. Najświętsza Maryja Panna wysłuchała jego prośby… Z różańcem w ręku, zaopatrzony sakramentami, po północy 15 sierpnia 1568 roku przeszedł do wieczności.