Tydzień Misyjny

WIELE JEST SERC KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ

Podobny obraz

I ty możesz być misjonarzem Jezusa Chrystusa przez modlitwę, otwarte serce i głoszenie Ewangelii słowem i życiem.