1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Nowy Rok

8 dzień w oktawie Uroczystości Narodzenia Pańskiego

aktualn sw.b.rodz

Pierwszy dzień Nowego Roku to równocześnie ósmy dzień oktawy Uroczystości Bożego Narodzenia. Dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431). Wtedy w pierwszej połowie V wieku Ojcowie Kościoła – w odpowiedzi na herezję Nestoriusza – orzekli, że: „Maryja była Matką Osoby Jezusa Chrystusa w Jego ludzkiej naturze – była więc Matką Bożą”.

Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego.

31 grudnia – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
7 dzień w oktawie Uroczystości Narodzenia Pańskiego

aktualn sw.rodzina

Dzisiejsze święto do liturgii wprowadzono za pontyfikatu papieża Leona XIII, który 20 listopada 1890 roku wydał dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”. Papież ten niejednokrotnie zachęcał do naśladowania Najświętszej Rodziny. Wskazywał też na pozytywy wypływające z pobożności i przylgnięcia do Świętej Rodziny Mówił o postępie w miłosierdziu, świętości obyczajów, budowaniu atmosfery pobożności. W jednej ze swoich encyklik napisał: „Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia – jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom”.

Natomiast papież Benedykt XV w 1921 roku rozszerzył Święto Świętej Rodziny na cały Kościół.

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu.