74. Tydzień Miłosierdzia

2018 74.Tydzien.Milosierdzia

Od II niedzieli Okresu Wielkanocnego zaczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Stanowi on kolejną okazję do rozważań, jak dzisiaj czynić miłosierdzie. W tym roku Tydzień Miłosierdzia przebiega pod hasłem wynikającym z tematyki roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, poświęconego Duchowi Świętemu, które podkreśla zakorzenienie czynów miłości chrześcijańskiej: „Mocni w Duchu Świętym”. Poszczególne dni w Tygodniu Miłosierdzia to nowe zaproszenie, aby mocą Ducha Świętego otrzymanego w darze sakramentów każdy sam doświadczał Bożego miłosierdzia, a zarazem wysławiał Boga w tej tajemnicy i okazywał miłosierdzie potrzebującym.