1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

Podobny obraz

Wszystkich Świętych – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Radujemy się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie. Cieszymy się z wielkiej rzeszy świętych, których znamy, ale i z tych o których pamięć nieraz zaginęła. Wstawiennictwa Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych.

W prefacji kapłan modli się:

Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry wysławiają Ciebie na wieki. Do niego spieszymy pielgrzymując drogą wiary i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, których wstawiennictwo i przykład nas umacnia.

Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła. Dzień Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, jest powołany do świętości.