Podobny obraz

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. 
Zachęcamy do podjęcia w tym dniu duchowej adopcji dziecka poczętego. Polega ona na otoczeniu modlitwą dziecka w łonie matki, aby miało szansę się urodzić.