Uroczystość Bożego Miłosierdzia

Niedziela Miłosierdzia Bożego

aktualn 2014.04.27 2


Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. 
W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.

św. Faustyna Kowalska, „Dzienniczek” nr 699