Podnieś rączkę Boże Dziecię, błogosław …

Znalezione obrazy dla zapytania obrazy na nowy rok 2020

W Nowym Roku Pańskim 2020
z całego serca życzymy Wszystkim Parafianom, Pielgrzymom,
Dobroczyńcom, Waszym Krewnym i Znajomym,
Tym, z którymi spędzacie te radosne chwile Nowego Roku  –
– przede wszystkim wielkiej ufności, nadziei i pokoju. 

Obyście zawsze mieli ufność w to, że Chrystus jest z wami w waszych radościach i smutkach, że to On pierwszy do was wychodzi, by wam błogosławić.

Życzymy Wam też spełnienia nadziei, a zwłaszcza tych małych, o których mówimy, że są przyziemne. Obyście mogli cieszyć się przez cały rok dobrym zdrowiem, zwykłym ludzkim szczęściem i pomyślnością. Niech wasze rodziny umacnia prawdziwa i szczera miłość.

I po trzecie życzymy wam pokoju. Jednak aby pokój panował na świecie, najpierw musi zapanować w ludzkich sercach. Dlatego niech Chrystus napełni też wasze serca prawdziwym pokojem, abyście byli radosnymi świadkami Jego Miłości.  

Szczęść Wam Boże