Pozostańmy w domach

Zostały przedłużone restrykcje dotyczące ilości udziału wiernych w nabożeństwach kościelnych.
Przypominamy, że w kościele może być tylko 5 osób.
Bardzo prosimy o przestrzeganie tego rozporządzenia.