Adoracja Najświętszego Sakramentu – czwarte 30 kwietnia 2020 r.

Godz.  7  –  8:   Róża Marii Barszczak

Róża Stanisławy Kucab

Róża Mieczysława Kucaba

 

8  –  9:   Róża Janiny Buryło

Róża Danuty Halejcio

 

9  – 10:   Róża Marii Brzuchacz

Róża Agaty Pieszko

 

10 – 11:   Róża Anny Dragan

Róża Marii Rymarz

Róża Tadeusza Olszańskiego

 

11 – 12:  Róża Bronisławy Drapała

Róża Michała Olejarza,

 

12 – 13:  Róża Zofii Fudali

Róża Stanisławy Wajda

Koło Przyjaciół Radia Maryja

 

13 – 14:  Róża Anety Kiper

Róża Małgorzaty Wańkowicz

Róża Emila Halejcio

 

14 – 15: Róża Małgorzaty Kiper

Róża Grażyny Zając

Róża Ryszarda Nowaka

 

15 – 16: Kręgi Rodzin Starsze-GODZINA MIŁOSIERDZIA

Róża Jana Barszczaka

             16 – 17: Róża Joanny Klojzy

Róża Anny Buryło

Kręgi Rodzin młodsze

 

17 –  18: Róża Antoniego Kiwackiego

Róża Grzegorza Nowaka

Akcja Katolicka