ADWENT 2020 r.

3 Niedziela Adwentu 15 grudnia 2019 r. |

„Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki”

Co zrobię w Adwencie by moje serce było gotowe?