54 tydzień Trzeźwości

54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! …”

Niech te słowa św. Piotra zachęcą nas do szczególnej modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i całej Ojczyźnie