Niedziela Bożego Miłosierdzia

Zobacz obraz źródłowy

Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny
(Łk 6, 36-38)