Zaproszenie na poświęcenie Ogrodu Maryjnego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej Pocieszenia do Jodłówki na 24 maja 2022 r na 18.00,
na uroczyste poświęcenie i otwarcie Ogrodu Maryjnego.
Poświęcenia dokona Ks. Bp. Edward Białogłowski.
Poświęcenie połączone będzie z Mszą św. i nabożeństwem fatimskim.

Serdecznie zapraszamy.