Duszpasterze

ks. Jerzy Jakubiec   proboszcz

ks. Tomasz Kij  wikariusz

ks. prał. Kazimierz Wójcikowski  emeryt