Zaproszenie do korzystania z Poradni Przeciwalkoholowej przy Sanktuarium w Jodłówce

Przy sanktuarium w Jodłówce chcemy otworzyć poradnię przeciwalkoholowa która pomagałaby ludziom uzależnionym odzyskać wolność.

Początkowo poradnia otwarta by była w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach od 10.00 do 12.00 a później w zależności od potrzeb.

W tych godzinach będzie można  spotkać się z psychologiem i otrzymać pomoc.

Pierwsze spotkanie w niedzielę 6 marca 2016 r. od 10.00 do 12.00.

Otwarcie poradni podyktowane jest potrzebą pomocy ludziom którzy z różnych miejscowości przychodzą do nas by przed Matką Bożą Pocieszenia składać przyrzeczenia abstynenckie. Często tylko dobra wola nie wystarcza, potrzebna jest fachowa pomoc.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z poradni.