8 września – Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Kościół powszechny w dniu 8 września obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny w tajemnicy Jej narodzenia.

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. O tym fakcie dowiadujemy się natomiast z pism apokryficznych, z których najwięcjej informacji zawiera Protoewangelia Jakuba. Pochodzi ona z około 150 roku, więc jest bardzo bliska Ewangelii św. Jana. Dowiadujemy się z niej, że rodzicami Maryi byli święci Joachim i Anna, i że Maryja jako kilkuletnie dziecko została przez rodziców ofiarowana w świątyni.

09.08 narodzenieNMP

W polskiej tradycji ludowej 8 września Matka Boża postrzegana jest jako patronka jesiennych siewów i dlatego nazwano Ją Siewną. Tego dnia błogosławi się ziarno na siew. Sam kult Maryi pod tytułem Narodzenia rozpoczął się już w V wieku w Jerozolimie i łączył się z uroczystością poświęcenia bazyliki w miejscu Jej narodzenia. Dwie ówczesne stolice państwowe Bizancjum i Rzym zaczęły obchodzić święto Narodzenia Maryi w VII wieku. Potem zaczęło się rozszerzać w Kościele jako jedno z ważniejszych świąt, bo zapowiadało narodzenie Jezusa Chrystusa. Ten związek narodzin wyjaśniają czytania biblijne dnia.

Boże, Ty sprawiasz, że wszystkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plony, które dają radość siewcy i chleb głodnemu. Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna i inne nasiona, zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźniaj rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny, która słuchała słowa Twojego i strzegła owocnie w sercu, przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli. Udziel nam tego przez zasługi Najświętszej Dziewicy, której narodziny dziś obchodzimy.