Uroczystość św. Piotra i Pawła 29.06.2018 r.

Podobny obraz

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość Św. Pawła wraz ze Św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i Sanktuaria.

Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i roku.

Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) – wyznawców.

W dzisiejszą uroczystość zanosimy swoje modlitwy do Boga, przyzywając wstawiennictwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

 Wybrani przez Jezusa stali się Jego uczniami i zakładali pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Z miłości do Niego ofiarowali swoje życie służbie Ewangelii i Kościołowi.
Naszą modlitwą i ofiarami wspieramy dziś posługę Ojca Świętego Franciszka, szczególnego spadkobiercy i kontynuatora posługi Apostołów Piotra i Pawła.

Dla całego Kościoła, w tym dla każdego z nas, prosimy o łaskę wierności Chrystusowi i Kościołowi na drogach, którymi Bóg prowadzi nas przez życie i na których powinniśmy być świadkami Jego miłości.

Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę Apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary.