Matka Boża Bolesna 15.09.2019 r.

Znalezione obrazy dla zapytania Obrazy Matki Bożej bolesnej

Kazimierz Węgrzyn

MATKA BOSKA BOLESNA
a Ona wciąż pod krzyżem czeka
pomiędzy bólem pożegnania
a pustym grobem co triumfuje
wielką chorągwią zmartwychwstania

a Ona wciąż podnosi oczy
czułym bandażem gdzie Twe rany
i bok przebity włócznią grzechu
i gdzie Jej Syn ukrzyżowany

a Ona wciąż wśród łez i bólu
wyciąga ręce gdzie korona
wbita szyderstwem w Jego Głowę
czeka by Syna wziąć w ramiona

a Ona wciąż Najczulsza Matka !
u Jego stóp i w czas milczenia
sercem przebitym mieczem bólu
dźwiga wraz z Synem krzyż zbawienia