Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy

wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich

na spotkanie u Matki Bożej Pocieszenia

30 lipca 2022 r.   11.00