Zaproszenie na Misje święte w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
                  Misje Święte
       w parafii pod wezwaniem
          Matki Bożej Pocieszenia
                 w Jodłówce
  18 – 24 października 2015 roku

 

Misje parafialne poprowadzi ks. dr Michał Mierzwa z Sandomierza

Drodzy Parafianie – Umiłowani w Chrystusie Panu!

W dniach od 18 do 24 października 2015 roku będziemy przeżywali Misje święte. Są one „Wielkim Znakiem Czasu” i wielkim darem Bożym, który powinien mobilizować nas do głębszego podziękowania za otrzymane łaski i dobrodziejstwa od Stwórcy.

 Każdego dnia, podczas Misji, będziemy dziękowali Panu Bogu za tych, którzy przed laty rozpoczęli budowę naszej świątyni parafialnej oraz za duszpasterzy, którzy kładli fundamenty życia duchowego naszej wspólnoty. Rozważać będziemy Słowo Boże oraz modlić się będziemy szczególnie o to, abyśmy sami byli świątynią Ducha Świętego oraz z odwagą i radością  „nawracali się i wierzyli w Ewangelię” , jak nas zachęca temat roku duszpasterskiego, który obecnie przeżywamy w Kościele.

Zapraszamy wszystkich naszych Parafian, a więc dzieci, młodzież, osoby dorosłe, małżeństwa, osoby samotne, ludzi starszych i chorych – do pełnego uczestnictwa w tych ćwiczeniach duchowych.

 Wzbudźmy w sobie intencję, z jaką chcemy przeżyć ten święty czas, a na przyszłość podejmijmy postanowienia, które pozwolą nam stać się prawdziwymi Dziećmi Bożymi.

Podczas trwania Misji świętych podziękujemy Chrystusowi za to, że Swoją Matkę uczynił naszą Orędowniczką i Pośredniczką wszelkich łask. Jej zawierzymy przyszłość nas samych, naszych rodzin i przyszłość całej naszej wspólnoty parafialnej. Składać będziemy także dziękczynienie Bogu za świętego naszego Rodaka, papieża Jana Pawła II.

Zapraszamy  serdecznie do uczestnictwa w spotkaniach misyjnych.

Z Chrystusowym pozdrowieniem – Wasi Duszpasterze:

Ks. Proboszcz Jerzy Jakubiec

Ks. .Wikariusz Krzysztof Szybiak

ks. Senior Kazimierz Wójcikowski

       Program Misji świętych

Niedziela, 18.10. – Rozpoczęcie Misji Świętych.

7.00        Msza św. Nauka ogólna

9.00        Msza św. Nauka ogólna

11.00      Msza św. Nauka ogólna

16.00      Nabożeństwo dla matek oczekujących narodzin dziecka oraz dla matek z małymi dziećmi

17.00      Msza św. Nauka ogólna

               Nauka dla młodzieży

20.00      Wieczór fatimski 1

Poniedziałek, 19.10. – Dzień odnowienia przyrzeczeń
Chrztu świętego (przynosimy świece)

8.00        Spotkanie misyjne dla Dzieci ze Szkoły Podstawowej

10.00      Msza św. Nauka dla starszych, chorych, samotnych.
Sakrament namaszczenia chorych

               14.30   Odwiedziny chorych w domach

17.00       Msza św. Nauka ogólna /odnowienie przyrzeczeń

Chrztu świętego/

Nauka stanowa dla niewiast

20.00      Wieczór fatimski 2

 

Wtorek, 20.10. – Dzień Słowa Bożego

 8.00         Spotkanie misyjne dla Dzieci ze Szkoły Podstawowej 

10.00       Msza św. Nauka ogólna

17.00       Msza św. Nauka ogólna

              Nauka stanowa dla mężczyzn.

20.00      Wieczór fatimski 4

Środa, 21.10. – Dzień pojednania

 8.00          Msza św. Nauka ogólna

  14.00       Nabożeństwo pokutne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

             Spowiedź św.:  10.00  – 12.00  14.30 – 17.00

17.00      Msza św. Nauka ogólna

20.00      Wieczór fatimski 4

Czwartek, 22.10. – Dzień wspólnoty Rodzin

8.00       Msza św. Nauka ogólna

17.00       Msza św. Nauka dla Rodziców, odnowienie przysięgi

małżeńskiej /w kościele gromadzimy się całą rodziną/

20.00      Wieczór fatimski 5

Piątek, 23.10. – Dzień adoracji krzyża

8.00          Msza św. Nauka ogólna

               Adoracja krzyża

17.00       Msza św., Nauka ogólna

               Adoracja krzyża

20.00      Wieczór fatimski 6

Sobota, 24.10. – Zakończenie Misji świętych

8.00          Msza św. Nauka „maryjna”

Procesja na cmentarzu – modlitwy za zmarłych

16.00       Msza św., Nauka na zakończenie Misji świętych

Procesja i intronizacja krzyża misyjnego

Błogosławieństwo misyjne