Wypominki.

W listopadzie modlimy się za zmarłych
polecając ich Bożemu miłosierdziu w wypominkach.